Vi tilbyder service eftersyn på varmepumper udført af autoriserede og certificerede KMO montører

Vi udfører følgende ved et service efter

*Visuel kontrol af rørinstallationer.

*Tæthedstest af system.

*Kontrol af vibrationer i kompresser og ventilator.

*Kontrol af korrosion på komponenter.

*Kontrol af kølemiddelfyldning.

*Kontrol af olieudtræk.

*Efterspænding af skrueforbindelser og ventilhætter.

*Kontrol og evt. justering af øvrige reguleringer.

*Kontrol af skadelige påvirkninger.

*Kontrol og funktionsafprøvning af varmevekslere.

*Kontrol og funktionsafprøvning af komponenter.

*Rengøring af anlæg og enheder.

*Drift- og kapacitetsprøve foretages.

Del siden